remore

Datacenter gennemgang

Remore sætter fokus på energibesparelser og energieffektivitet, og tilbyder virksomheder med eget datacenter at lave en gennemgang at de fysiske rammer, for at identificere og beregne eventuelle driftsbesparelser og mulige forbedringer som kan være med til at effektivere driften og forbedre økonomien. Eksempler på forbedringer kan være blindplader i racks, justering af korrekt temperatur for køleanlægget eller konsolidering af racks mv.

Fordelene ved en gennemgang er mange, nemlig;

Forlængelse af hardwarens levetid

Vi oplever at hardwaren lever længere under de rette miljømæssige omgivelser.

Dokumentation af PUE-værdi

Ved at få dokumenteret din PUE-værdi, kan det give dig en konkurrencemæssig vinkel. Jo lavere PUE-værdi man får dokumenteret, jo lavere omkostninger har man som virksomhed til køle- og UPS-forbruget, som direkte påvirker bundlinien.

Omkostningsminimering

Lad os hjælpe med at synliggøre hvilke besparelser man kan opnå i datacenteret. Som et eksempel kan illustreres at man ved at justere én grad på køleanlægget, opnår man en ændring i omkostningerne på 6%. Der kan derved være mange penge at hente ved at optimere sine faciliteter.

Forhøjet tilskud

Når i benytter remore til at hjælpe med at dokumentere og indberette energibesparelser, benyttes reduceringer i kølefaciliteterne som yderligere besparelser, ved udskiftning af ældre udstyr. Jo højere besparelser som kan dokumenteres, jo højere driftsbesparelser vil opleves, og jo højere tilskud kan udbetales. Ved ikke at have korrekte eller opdaterede oplysninger omkring faciliterende, benytter vi de lavest forventede værdi til køling og tab på UPS. Ved en gennemgang af datacenteret vil vi kunne øge kvaliteten af vores dokumentation og derved benytte korrekte værdi'er, som oftest øger det endeligt beregnede energitilskud.

Som afslutning på ovenstående gennemgang vil i modtage en rapport som illustrerer de mulige forbedringer og dokumentere de forventede besparelser som man vil kunne opnå gennem disse forbedringer - et 'must' for enhver virksomhed med eget datacenter.