remore

Forudsætninger
I dette kapitel beskriver vi nogle af de forudsætninger og modeller vi benytter os af, i forbindelse med dokumentation af den konkrete energi- og tilskudsberegning.

 • I forhold til køling er der benyttet en PUE-værdi, som er defineret ved hvert projekt, og som derfor er beskrevet under "Forklaringer" på side 6 i Tilskudsberegningen. PUE-værdien forklarer noget om køleeffektiviteten i datacenteret, som har betydning for hvor meget køling der skal bruges, for at køle den ønskede mængde varmeafledning væk.
 • Tabet på UPS'en er ligeledes defineret ved hver beregning, og kan ses under "Forklaringer" på side 6 i Tilskudsberegningen.

TCO og ROI-beregninger
 • TCO-perioden er beskrevet i Energi- og tilskudsberegningen, og er sat til 5 år, med mindre andet er angivet af kunde, forhandler eller producent.

Management Summary
Besparelser i strøm og køling
 • Denne besparelse er ene og alene den besparelse som Tilskudsmodtageren kan se frem til, ved implementeringen af den ændring af infrastrukturen, som beskrevet i "Datagrundlag" i Tilskudsberegningen. Denne besparelse er beregnet ved reduktion af Tilskudsmodtagers nuværende platform, fratrukket det estimerede forbrug for den kommende platform.
Rackplads
 • For at beregne os frem til en reduktion i rack-plads, har vi taget udgangspunkt i et 19" 42 RU'skab i et Tier2 datacenter, til en pris på 4500 kr om måneden. Prisen kan justeres, hvis ønsket. I forhold til at skulle tage højde for best practices i forhold til luftgennemstrømning og behov for strøm, har vi benyttet os af en belægningsprocent på 60% af skabets tilgængelige plads.
Samlet besparelse i TCO-perioden
 • For beregning af de "Samlede besparelse i TCO-perioden" tager vi udgangspunkt i en TCO-periode som beskrevet ovenfor. Perioden ganger vi med de besparelser som Tilskudsmodtager kan se frem til de kommende år, i hele TCO-perioden. Dette værende energibesparelsen på IT-platformen, køling og UPS, samt de beregnede rackbesparelser.
CO2 besparelse
 • CO2 besparelsen omregnes ved at konvertere den reele energibesparelse med en konverteringsværdi, som er direkte sammenhængen med den energikilde som driver Tilskudsmodtagers nuværende platform.
Størrelse på første års besparelse
 • Vi sammenholder kundens estimerede besparelse med den opgivne investering.
Return On Investment
 • ROI på løsningen er i dokumentet beregnet på flere måder, og i denne sektion tager vi udgangspunkt i selve besparelsen over hele TCO-perioden, og sætter den over for investeringen. ROI'en vil derfor være væsentlig lavere end andre beregninger i dokumentet.
Første års samlede besparelser
 • Besparelser på strøm, køling, UPS og rackplads i første år efter investering.
Samlede besparelser, breakeven
 • Investering / "Første års besparelser" (strøm, køling, UPS og rackplads)
Samlede besparelser over TCO-perioden
 • "Første års besparelser" (strøm, køling, UPS og rackplads) x TCO-perioden
Samlede driftsomkostninger over TCO-perioden
 • Estimerede driftsomkostninger til det kommende miljø + rackplads x TCO-perioden
Samlet TCO
 • "Samlede driftsomkostninger over TCO-perioden" + investeringen


CO2
 • For udledningen af CO2 gasser har vi taget udgangspunkt i at konvertere den CO2-besparelse som er direkte afledt af den konkrete energi-reduktion i energi- og tilskudsberegningen. Såfremt energibesparelsen er konverteret til Èn af nedenstående kategoriíer er der i beregningen illustreret hvor meget den omtalte beregning ville udgøre, hvis det var biler, flyrejser eller lign.
sk00e6rmbillede-2018-02-20-kl.-14.06.34